Hiển thị một kết quả duy nhất

6.700.0006.800.000
6.560.0007.000.000
7.040.0007.200.000